محمدرضا عامری

مدیر سایت

زندگی نامه

مهندس الکترونیک .

یک مهندس الکترونیک همیشه به کار خود عشق می ورزد و همیشه در کار خود باهوش و دقیق است.

آجر سفال ایران، عرضه انواع آجر ده سوراخ ، آجر لفتون ، آجر سفال تیغه دیواری و سقف
تلفن مدیر فروش ۰۹۱۳۲۶۸۸۴۰۹

تماس با من

تلفن تماس:
۳۲۲۵۷۹۵۲(۰۳۱)

۵۵۳۹۲۳۹(۰۹۱۹)

ایمیل:
manage@ajorsofaliran.ir