مراحل تولید آجر سفال تیغه اصفهان

مقدمه : آجر سفال ارزان  آجر سفال در شهر های مختلفی تولید می شود . اجر سفال یزد نسبت به اجر سفال اصفهان کیفیت پایین تری  دارد . اجر سفال تبریز و اجر سفال تهران نیز از قیمت بالایی برخوردارند در صورتی که آجر سفال ارزان اصفهان هم مرغوبیت بالایی دارد و هم قیمت پایین…